WOS
Archief

GBW bezorgd over huisvesting statushouders

GemeenteBelang Westland constateert bezorgd dat er signalen uit de samenleving komen, dat huisvesting en integratie van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) niet erg soepel en positief verlopen. Veel van hen doen aan gezinshereniging, waardoor de toestroom vergroot wordt en de krapte op de woningmarkt nog groter wordt. Dat is voor de fractie aanleiding schriftelijke vragen aan het college van B en W te stellen.

De gemeente heeft afgelopen jaar 202 statushouders gehuisvest. Daarmee is voldaan aan de door het Rijk gestelde taakstelling. GBW wil nu weten hoeveel statushouders er sinds 1 januari 2010 in Westland zijn komen wonen en hoeveel er aan gezinshereniging hebben gedaan. Ook wil de fractie weten hoeveel er naar het land van herkomst zijn teruggekeerd.

Voor een goede integratie is het van het grootste belang dat statushouders vanaf de eerste dag meedoen aan de sociale samenleving zoals wij die kennen, aldus GBW. Arbeid is daarvoor absoluut een must om niet geïsoleerd thuis te komen te zitten. B en W wordt daarom gevraagd wat de gemeente actief heeft gedaan om de statushouders naar werk te begeleiden.

GBW stelt nog eens dat het de opvatting van de LPF steunt, dat statushouder zoveel mogelijk gespreid worden gehuisvest. "Te meer nu wij na een bezoek aan de Ahornstraat in Monster hebben geconstateerd dat het evenwicht in die straat (huurwoningen) compleet is verdwenen. Buurtbewoners zijn bang dat de woningen die nu leeg komen ook allemaal voor statushouders beschikbaar worden gesteld en dat terwijl er op een blok van 6 woningen al drie door statushouders in gebruik zijn genomen."