WOS
Archief

'Retourbemaling bij nieuwe A4 in 2013 afgewezen'

Het via retourbemaling terugbrengen van het water dat dagelijks weggepompt moet worden door een lek in het verdiepte gedeelte van de verlengde A4, werd in 2013 als onuitvoerbaar gezien. Dat meldt de stichting Batavier, die de ontwikkeling rond de weg nauw in de gaten houdt, in een brief aan wethouder Van Oord van Midden-Delfland.

"In het rapport 'Toets aan eisen watervergunning' van 6 maart 2013, door bouwconcern A4all opgesteld in opdracht van het ministerie, wordt gesteld dat retourbemaling constructief moeizaam, technisch, te onderhoudsintensief en daardoor onbetrouwbaar is", schrijft Batavier.

Het Hoogheemraadschap van Delfland ging halverwege december akkoord met openstelling van de nieuwe A4, onder voorwaarde dat wegbeheerder Rijkswaterstaat extra maatregelen neemt om de gevolgen van het lek tegen te gaan. In dit geval dus door retourbemaling.

Batavier spreekt Van Oord aan, omdat hij opdracht heeft gegeven voor een second opinion naar de oplossing van Rijkswaterstaat. De stichting is benieuwd of de conclusies uit het rapport uit 2013 daarin zijn betrokken en zo ja, wat hem heeft doen besluiten om de gemeenteraad positief te adviseren.