WOS
Archief

CDA Westland: 'Niet bang zijn voor vluchtelingen'

CDA Westland kan zich helemaal vinden in de woorden die koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak wijdde aan het vluchtelingenvraagstuk. Hij sprak toen de wijze woorden 'Wees niet bang', stelt fractievoorzitter Piet Vreugdenhil in een nieuwjaarsboodschap.

De komst van vluchtelingen wordt door velen in verband gebracht met wat er in Parijs tot twee maal toe is gebeurd. Aanslagen op onschuldigen door extremisten die zogenaamd uit naam van hun geloof verschrikkelijke terreur uitoefenen - en daarmee hun oprechte geloofsgenoten in een kwaad daglicht stellen, aldus CDA Westland. "Hoe je hier ook over denkt, duidelijk is dat menig burger zich hierdoor onzeker voelt. Misschien wel bang. En zo zien wij mensen die naar ons toekomen omdat zij bang zijn. En zij zien mensen die op hun beurt voor hen bang zijn. En voordat je het weet regeert de angst", analyseert Vreugdenhil.

Dat de meerderheid van de Westlandse gemeenteraad grote windturbines niet ziet zitten, schept volgens hem wel verplichtingen om met verhoogde inzet te werken aan andere energiewinning, met als streven om Westland 'fossielvrij' te maken. Te denken valt bijvoorbeeld aan nieuwe schoolgebouwen die zeker 50 jaar mee moeten en daarmee al voldoen aan dat streven. Wachten we op landelijke eisen of zetten we nu al samen met de schoolbesturen zelf die stappen?, vraagt Vreugdenhil zich af.

CDA Westland hoopt verder op een effectiever verloop van de raadsvergaderingen. "Het jaar 2015 was wat dat betreft zeker geen succes. Het werken aan een spreektijdenregeling is dringend gewenst. Gelukkig is dit besef nu bij bijna alle fracties aanwezig. Ongetwijfeld zal dit leiden tot een betere sfeer in de raadszaal", meent Vreugdenhil.

Categorieen:
WestlandPolitiek