Archief

PW: 5,5 jaar wachten op huis onaanvaardbaar

Progressief Westland vindt het onaanvaardbaar dat mensen 5,5 jaar moeten wachten, voordat ze een sociale huurwoning krijgen toegewezen. De partij wil van het college van B en W weten hoeveel woningen extra moeten worden gebouwd om de wachttijden in Westland naar 4 jaar te verlagen. De huidige plannen gaan uit van 1200 in de komende 15 jaar.

PW stelt de vragen omdat de nieuwste cijfers over de wachttijden een stijging laten zien. Ook zijn er berichten dat de Westlandse woningcorporaties niet gezamenlijk met de gemeente willen overleggen over de te bouwen woningen. De partij wil weten of dat juist is.

Hoewel de gemeentelijke woonvisie en woonstrategie nog in de gemeenteraad moeten worden besproken, wil PW weten of de nieuwe cijfers aanleiding zijn om de in de visie genoemde getallen naar boven bij te stellen. Ook vraagt de partij wat de gemeente denkt te gaan doen als er met een corporatie geen afspraken gemaakt kunnen worden.

De planning in de woonvisie is nu dat er komende maand bestuurlijke besluitvorming plaats vindt en dat in januari de onderhandelingen met de corporaties beginnen over prestatie-afspraken.

Categorieen:
WestlandAlgemeen