Archief

NAM ziet af van boring op locatie Madeweg

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ziet af van het plan om een nieuwe put te gaan boren op haar locatie aan de Madeweg in Monster. Dit blijkt uit een notitie die naar de gemeenteraad van Westland is gestuurd.

Met de nieuwe put dacht de NAM circa 234 miljoen kubieke meter gas extra te kunnen produceren. Echter, zo laat het bedrijf weten, "de seismische data zijn herberekend en de uitkomsten blijken minder positief te zijn dan eerste instantie werd gedacht, waardoor het niet rendabel is de put te boren".

Wel overweegt de NAM nog steeds een nieuwe put te boren vanaf haar bestaande locatie aan de Noordlandseweg in 's-Gravenzande. Maar of dit plan in de fase van vergunningaanvragen belandt, is afhankelijk van de uitkomsten van een haalbaarheidsstudie die momenteel wordt uitgevoerd.

De NAM houdt op 24 augustus een presentatie voor de Westlandse gemeenteraad. De winning van aardgas staat de laatste tijd in toenemende mate ter discussie vanwege de risico's van bodemdaling als gevolg van gaswinning. Daarover zal de tevens uitgenodigde onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag een presentatie geven. Ook het Hoogheemraadschap van Delfland komt aan bod. Van die kant komt een presentatie over risico's bij gasboringen in relatie tot waterkwaliteit, grondwater en waterhuishouding.