Archief

Zorg over tekort aan verpleeghuisbedden in Westland

De raadsfractie van CDA Westland maakt zich zorgen over het tekort aan verpleeghuisbedden binnen de gemeente. Er zouden nu al circa vijftig mensen buiten het Westland worden verpleegd, met name in Vlaardingen, Delft en Den Haag. De fractie heeft daarover vragen gestuurd aan het college van B en W.

"Voor veel mensen en hun familie is dit geen probleem, vaak gaat het immers om een tijdelijke situatie. Toch krijgen wij signalen over schrijnende gevallen waar mensen, veelal op hoge leeftijd, niet zelfstandig in staat zijn om hun partner of een ander familielid te bezoeken", aldus het CDA. De fractie vervolgt: "Ook voor andere mantelzorgers is het vanwege de afstand tot het Westland lastig om bezoeken af te leggen en hand- en spandiensten te verlenen. De bewoners zelf vinden het vaak moeilijk om buiten hun veilige omgeving te moeten verblijven."

Hoewel het niet direct een verantwoordelijkheid voor de gemeente is, wil het CDA graag, dat wethouder De Goeij in gesprek gaat met het zorgkantoor om te bereiken dat de verpleegcapaciteit binnen de gemeente wordt vergroot.

Verder wil de fractie weten, of er al iets te melden valt over de nieuwbouw van De Naaldhorst waar extra verpleegplaatsen worden gerealiseerd. Daarnaast oppert het CDA, dat in het Woerdblok niet alle ruimte wordt benut en vraagt de fractie zich af of uitbreiding van het aantal verpleegplaatsen mogelijk is.

Categorieen:
Westland Algemeen