Archief

Lintje voor 25 Westlanders

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen zijn 25 Westlanders onderscheiden. In De Leuningjes in Poeldijk spelde burgemeester Van der Tak de lintjes op. Westland heeft er nu zes Ridders in de Orde van Oranje-Nassau bij. Negentien anderen zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

Wim Boekestein uit 's-Gravenzande is bekend als voorzitter van voetbalvereniging Naaldwijk. Hij zat van 2003 tot 2014 in het bestuur van de club. Als voorzitter was hij ook actief bij de Vereniging van Vrijzinnige Portestanten in Naaldwijk. Verder is hij al 29 jaar actief in het onderwijs, onder andere als bestuurslid van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Wil van den Bos uit Wateringen was van 1988 tot 2004 burgemeester van de gemeente Wateringen. Gedurende elf jaar was hij voorzitter van CAI-Westland. Ook was hij betrokken bij de oprichting van de Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck. Tegenwoordig is hij voorzitter van het Genootschap Oud-Westland en voorzitter van de Restauratiecommissie van de Oude Kerk in Naaldwijk.

Jan Brusse uit Monster is al sinds 1983 betrokken bij sportieve activiteiten met een goed doel, onder meer WorldRunners en de Wollebrandcross. In de jaren '90 organiseerde hij jarenlang het Westlandse Keten Tennis Toernooi en sinds 2011 is hij jurylid bij het WK Kassiebouw. Ook was hij jarenlang coach voor ex-gedetineerden bij stichting Exodus.

Peter Kortekaas uit Naaldwijk was van 1964 tot 1980 bestuurslid bij RKVV Westlandia en van 1982 tot 1985 secretaris bij Olympus'70. Ook was hij betrokken bij de Westland Marathon. Verder is hij al sinds 1990 begeleider bij de Roparun. In 2001 was Kortekaas initiatiefnemer van de Pre Ride for the Roses.

Ton van Vliet uit Honselersdijk is begeleider en chauffeur bij Platform Gehandicapten Westland, waar hij mensen naar het strand vervoert. Al sinds 1970 zet hij zich in voor muziekvereniging Fusica in Naaldwijk en vanaf 2009 voor Midwinterhoorn Westland. Van Vliet was verder ook actief als keurder voor het gewas anjers van de Vaste Keurings Commissie.

Frans Voskamp uit De Lier is al sinds 1963 vrijwilliger bij korfbalvereniging Valto, onder meer als speaker en leider van diverse jeugdteams. Hij is verder al 41 jaar actief bij de Gereformeerde Kerk in De Lier en 13 jaar lang was hij vrijwilliger bij de WOS. Voskamp was tussen 1990 en 1998 gemeenteraadslid in De Lier.

De volgende personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Arie van Dijk
uit 's-Gravenzande - Secretaris van Vereniging Christelijk Kleuteronderwijs Heenweg en besturslid van CDA 's-Gravenzande. Initiatiefnemer van SchuldHulpMaatje Westland en Stichting VoorElkaarWestland

Dineke van Dijk uit Naaldwijk - Sinds 1973 actief lid van het Koor Manna van de Parochie St. Adrianus. Al 41 jaar vrijwilliger bij genoemde parochie.

Cor Doelman uit 's-Gravenzande - Ouderling bij de hervormde gemeente 's-Gravenzande en voorzitter van de werkgroep Vespers en Themadiensten. Sinds 1994 koster van de Bruggemeente.

Jos van den Ende uit Poeldijk - Vanwege zijn activiteiten binnen de medezeggenschapsraad bij Patijnenburg. Sinds 1967 actief vrijwilliger bij sportclub Monster en diens voorgangers.

Michel Franken uit Monster - Oprichter van Jeu de Boulesvereniging 'Mon Boule' in Monster. Gedurende negen jaar coördinator van de kern Monster bij het Varend Corso Westland.

Wim van Geest uit 's-Gravenzande - Vanwege zijn inzet als interkerkelijk musicalcoördinator. Onder zijn leiding zijn vijf grote muziektheaterproducties opgevoerd.

Cock Groenewegen-van Paasen uit Naaldwijk - Vrijwilliger bij Stichting Jeugdformaat. Vangt met haar man al jarenlang kinderen op in het weekend en in vakantieperiodes. Ving in jaren '70 kinderen van gescheiden ouders op en was gastgezin van Europa Kinderhulp.

Hans Groenewegen uit Naaldwijk - Man van Cock Groenewegen-van Paasen. Naast eerder genoemde activiteiten al 43 jaar actief als vrijwilliger bij RK Kerk H. Adrianus.

Aad de Jong uit De Lier - Sinds 1964 vrijwilliger bij de Protestantse Kerk. Ook al 22 jaar actief bij hulporganisatie Dorcas, waar hij helpt bij de inzameling, transport en sortering en vervoer van kleding en voedsel naar Oost-Europa.

Cor de Jong uit 's-Gravenzande - Organiseert al 21 jaar de wekelijkse klaverjascompetitie in 's-Gravenzande en het klaverjasweekend. Regelt daarvoor alles.

Silvia van der Knaap-van der Meijden uit 's-Gravenzande - Sinds 1973 actief vrijwilliger bij RK Parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming. Verder collectant voor KWF Kankerbestrijding, Maag- Lever- en Darmstichting en de Hartstichting.

Cor van der Mark uit De Lier - Initiatiefnemer van museum De Timmerwerf. Leverde in 2000 een grote bijdrage aan het lokaal en regionaal op de kaart zetten van het museum.

Gerard van Mierlo uit Honselersdijk - Eén van de initiatiefnemers voor oprichting van het Westlands Museum. Was daar ook bestuurslid.

Dick Pongers uit 's-Gravenzande - Oprichter van Kerkkring De Bron en initiatiefnemer van regionale kerkdiensten voor verstandelijk beperkten. Mede-organisator van de Ooievaarsrun.

Cobie van Rijn-Visser uit De Lier - Vrijwilliger van de Commissie Archief en Traditie van de KNBLO en Stichting De4Daagse. Ook actief binnen Historische Werkgroep Oud De Lier.

Theo van der Stok uit De Lier - Vrijwilliger bij toneelvereniging Kunst en Genoegen in De Lier. Verder tamboer-maitre en dirigent bij muziekvereniging Liora.

Adri van der Wal-de Maa uit Kwintsheul - Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente De Lichtbron in Wateringen en pastoraal medewerker en secretaris van het College van Kerkrentmeesters. Ook jarenlang actief binnen handbalvereniging Quintus.

Marco de Zeeuw uit 's-Gravenzande - Al 15 jaar vrijwilliger bij sportvereniging 's-Gravenzande. Was lid van Vrijwillige Brandweer 's-Gravenzande. Ook actief als vrijwilliger binnen CDA Westland.

Nel Zwinkels-Zwinkels uit Wateringen - Vrijwilliger bij Myosotis Westland. Ook al 23 jaar actief bij de Zonnebloem en Zorgcentrum De Ark.