Archief

Druk op ontsluiting Woerdblok aan westkant

De gemeente Westland wil de hulp van de rijksoverheid inroepen om uitzicht te krijgen op de aanleg van een ontsluitingsweg van de Naaldwijkse nieuwbouwwijk Woerdblok aan de zijde van de Geestweg. De betrokken projectontwikkelaar zegt er niet in te slagen om het laatste perceel van bijna één hectare te verwerven.

Alvorens de gemeenteraad zich op 26 november over deze kwestie buigt, kwam de voorgenomen onteigeningsprocedure dinsdagavond in een commissievergadering aan de orde. Het gaat om een klassieke situatiel van te weinig bieden en/of te veel vragen.

Eigenaar Wildenberg van het perceel Geestweg 122A maakte gebruik van het inspreekrecht en betoogde, dat hij graag bereid is tot onderhandelen. Hij kwam met allerlei verwijten aan het adres van de projectontwikkelaar. Wethouder Duijvestijn merkte op, dat hij uit het logboek van de ontwikkelaar eenzelfde relaas kan optekenen, maar dan andersom.

Vanuit de fracties werd verschillend gedacht over de rol die de wethouder zou moeten vervullen. Dat varieerde van de suggestie tot het aanschuiven bij een gesprek aan de spreekwoordelijke keukentafel tot het zich geheel afzijdig houden in dit proces.

Als de gemeenteraad besluit tot het in gang zetten van een administratieve onteigeningsprocedure, betekent dit niet dat de onderhandelingen worden stopgezet. Het gebeurt vaak, dat er alsnog een akkoord wordt bereikt voordat er uiteindelijk een onteigening door de rechtbank wordt uitgesproken.