Archief

Onderzoek naar ernstige verzakkingen Heldringstraat

De gemeente Maassluis gaat onderzoek doen naar de toestand van de kademuren aan de Heldringstraat. Eerder stelde de fractie van Maassluis Belang al vragen aan het college van B en W over wanneer en hoe de verzakkingen aangepakt gaan worden.

De fractie sprak van een schoolvoorbeeld van achterstallig onderhoud. Wethouder Eitjes had eerder juist gezegd dat het onderhoud van de kademuren zonder risico kon worden uitgesteld.

De gemeente laat weten dat de kade voorheen in gebruik was als parkeerplaats van zand- en grindhandel Van Nieuwpoort. In samenspraak met dit bedrijf is besloten om de kademuur nader te inspecteren. Vervolgens is vanwege de verzakkingen de beslissing genomen om de kade af te sluiten met hekken.

De eerste uitkomsten van het onderzoek worden in maart verwacht, waarna deze aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het onderzoek naar de kademuren aan de Heldringstraat staat overigens los van het kademurenproject van de Haven in de binnenstad.

Categorieen:
MaassluisAlgemeen