Archief

Kromdijk acht kans aanwezig één loket schuldhulpmaatjes

De Maassluise wethouder Kromdijk acht de kans aanwezig, dat er in zijn stad uiteindelijk één loket komt van vrijwilligers die mensen met schulden helpen bij de oplossing daarvan. Er zijn nu twee organisaties die zich daarmee willen bezighouden. De gemeente zal beide toetsen op kwaliteit. "Die kritische toets kan er ook toe leiden, dat we beide organisaties naar mekaar toe kunnen brengen", aldus Kromdijk dinsdagavond in de raadsvergadering.

Aan de orde was een motie van de Verenigde Seniorenpartij (VSP) om zo spoedig mogelijk met Humanitas Thuisadministratie te overleggen over de wijze waarop deze organisatie actief betrokken kan worden bij de schuldhulpverlening in Maassluis, zoals zij dat nu al doet vanuit Schiedam. Daar zouden al vaak Maassluizers om hulp vragen. De motie werd door de coalitiepartijen VSP, VVD en de PvdA aangenomen.

De oppositiepartijen vonden de motie overbodig. Dit omdat er in november van vorig jaar ook al een motie is aangenomen, waarin werd opgeroepen het project SchuldHulpMaatje te starten in Maassluis. Hieruit is de stichting Boom (Budget op orde maken) ontstaan.

Als inspreekster informeerde Joke Cats van deze stichting, dat men daar nu bezig is met het opleiden van vijf schuldhulpmaatjes. Dit gebeurt overigens in samenwerking met het schuldhulpmaatjesproject in Midden-Delfland. De maatjes zullen na de cursus in staat zijn om mensen die schulden hebben te helpen om financieel alles weer op orde te krijgen.

Wethouder Kromdijk heeft het voornemen, dat het college van B en W voor 1 april zijn standpunt zal bepalen in de schuldhulpverlening door vrijwilligers.