Archief

LTO Glaskracht en gemeente in gesprek

LTO Glaskracht en de gemeente Midden-Delfland gaan met elkaar aan tafel om klachten van de tuinbouworganisatie te bespreken. Jos van der Knaap van LTO zei eerder, dat het ontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente voor sommige bedrijven iets weg had van een "uitrookbeleid".

Wethouder Horlings zegt begrip te hebben voor de zorg van Van der Knaap, maar zegt zich er niet in te herkennen. Volgens hem verandert er met het nieuwe bestemmingsplan niet veel: bedrijven zouden zich kunnen blijven ontwikkelen binnen het huidige ruimtebeslag.

Voor een groep tuinders in de buurt van de Woudseweg in Schipluiden, levert ook dat problemen op: zij kunnen hun bedrijven niet samenvoegen of hogere kassen bouwen.

Volgens de gemeente heeft de klacht van Van der Knaap betrekking op beleid van de provincie. Die maakt onderscheid tussen duurzame en niet-duurzame glastuinbouwbedrijven. Bij duurzame, geconcentreerde gebieden wordt er vanuit gegaan dat er op lange termijn glastuinbouw blijft.

Niet-duurzame glastuinbouwgebieden zouden in de toekomst van bestemming kunnen veranderen. In dit soort gebieden zijn er vooral op zichzelf staande glastuinbouwbedrijven, die worden omringd door, in dit geval, groen. De gemeente geeft toe, dat deze bedrijven "in de meest gewenste situatie, op termijn verdwijnen".

Midden-Delfland heeft al een aantal bedrijven opgekocht, om deze een nieuwe bestemming te geven. Desalniettemin benadrukt de gemeente dat bedrijven niet gehinderd worden in hun ontwikkeling, zo lang dit binnen het bestaande ruimtebeslag blijft.