Archief

'Verbreed Elsenweg en Nieuweweg'

Verbreed de Burgemeester Elsenweg en de Nieuweweg, zodat het ABC-terrein bij Poeldijk beter verbonden wordt met Honderdland bij Maasdijk en het achterland. Dat is een advies van de afdeling Westland-Delfland van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de afdeling Westland van de politieke partij VVD.

Zij doen een gezamenlijke oproep aan de gemeente Westland om een toekomstvisie voor de lange termijn te ontwikkelen, "in plaats van het telkens nemen van ad hoc-besluiten". Daarbij wijzen VVD Westland en VNO-NCW op vier bedrijfstakken waar het Westland in uitblinkt: glastuinbouw, handel, logistiek en bedrijvigheid die gelieerd is aan de glastuinbouw. Het beleid van de gemeente zou er op gericht moeten zijn dat ondernemingen in deze bedrijfstakken zo goed mogelijk hun werkzaamheden kunnen uitvoeren

Om de Westlandse tuinbouwsector toonaangevend in de wereld te laten blijven, is er volgens VNO-NCW en VVD minimaal netto 3.000 hectare glas nodig. De gemeente zou een nadrukkelijk signaal moeten afgeven, dat ook grote tuinbouwbedrijven hier welkom zijn. Dat kan te beginnen met de bestemming woningbouw om te zetten naar glas als bedrijven van 8 à 10 hectare in Westland ruimte zoeken.

"Het laatste Westlandse echt relevante besluit over infrastructuur was het 3-in-1 project en stamt uit de tijd dat de VVD in het college van Naaldwijk zat", betogen VNO-NCW enVVD. "Dat project is al lang en breed in uitvoering." Zij vinden het nu tijd om nieuwe relevante projecten op de kaart te zetten, zoals de genoemde wegverbreding tussen Poedlijk en Maasdijk.

Een ander gezamenlijk actiepunt is er voor te zorgen, dat het bedrijfsleven een stem krijgt in de aanstaande Vervoersautoriteit. Deze lijkt een algemeen en dagelijks bestuur te krijgen die louter uit wethouders en burgemeesters bestaan. "Hiermee wordt besluitvorming over infrastructuur een politieke aangelegenheid. Het bedrijfsleven moet er voor zorgen dat de belangen van transport, logistiek en productie volwaardig worden meegewogen in de besluitvorming", besluiten VNO-NCW en de VVD.