Archief

Westland 10,5 miljoen euro in het rood

De gemeente Westland heeft 2011 afgesloten met een negatief saldo van 10,5 miljoen euro. Dit rode cijfer is volgens de gemeente het gevolg van de economische recessie.

Vooral de post 'gebiedsontwikkeling' is Westland zwaar komen te vallen. Door de vastzittende vastgoedmarkt zijn gemeentelijke gronden in waarde gedaald en zit de gemeente langer dan verwacht vast aan te betalen rente over het aankoopbedrag van de gronden. Denk hierbij aan projecten als de Westlandse Zoom.

Een ander punt waarop de recessie doorklinkt, is het aantal Westlanders in de Wet Werk en Bijstand. Dat is in 2011 in Westland met 6,4% toegenomen, wat de gemeente ook een grotere kostenpost opleverde.

Overigens kreeg de gemeente vorig jaar ook te maken met een aantal incidentele meevallers, zoals een hogere uitkering uit het gemeentefonds en een hogere opbrengst bij de Onroerend Zaak Belasting dan was geraamd.

De gemeenteraad wordt gevraagd om het tekort ten laste van de algemene reserve te brengen. Op dinsdag 12 juni wordt het onderwerp behandeld tijdens een commissievergadering.

Categorieen:
Westland Algemeen