Archief

CDA: Onderzoek samengaan Westland en de Hoek

De raadsfractie van CDA Westland wil weten of het college van B en W bereid is te onderzoeken of het mogelijk is dat deelgemeente Hoek van Holland onderdeel gaat worden van de gemeente Westland. Dit stelt het CDA in schriftelijke vragen, waarmee wordt ingespeeld op de actuele politieke ontwikkelingen.

Er wordt momenteel gesproken over het wegvallen van aparte deelgemeentebesturen in de stad Rotterdam. Daarmee dreigt volgens CDA Westland het bestuur op grote afstand van Hoek van Holland te komen. De CDA-fracties van Westland en Hoek van Holland hebben deze problematiek besproken en zien meer mogelijkheden voor een hechtere samenwerking tussen de besturen van Westland en Hoek van Holland.

De Westlandse fractie wijst op de talloze vormen van samenwerking die nu al met Hoek van Holland bestaan op het gebied van onderwijs, tuinbouw, veiligheid, openbaar vervoer en recreatie.

In oktober neemt de gemeenteraad van Rotterdam een besluit over het wel of niet voortbestaan van deelgemeenten. Voor Hoek van Holland wordt mogelijk nog een uitzondering gemaakt. "Het is wenselijk dat de gemeente Westland samen met de deelgemeente Hoek van Holland een goede lobby voert, om te voorkomen dat de bevolking van Hoek van Holland bestuurlijk in de kou komt te staan en de gemeente Westland verzuimt op een belangrijke ontwikkeling in te spelen", aldus CDA Westland.