Archief

Oppositie wil plannen gemeentehuis nu uit beeld

Oppositiepartijen in de gemeenteraad Westland willen in dit stadium even niks weten van particuliere initiatieven voor een nieuw gemeentehuis. De raad moet dinsdagavond de kaders van een doelgericht onderzoek vaststellen en diverse fracties willen daarbij niet als het ware om en over concrete bouwplannen heen moeten stappen.

Volgens het voorstel van wethouder Bogaard wordt er niet alleen gekeken naar de locaties Verdilaan en Tiendweg in Naaldwijk, maar worden ook de daarop betrekking hebbende plannen van respectievelijk de architectenbureaus HET en Wubben Chan betrokken. Dat leidde zaterdagmiddag tot een verongelijkte reactie van DNA Projectgroep, die een bouwplan heeft ontwikkeld op de locatie tegenover de woonboulevard bij de Burgemeester Elsenweg. DNA wil dat álle plannen tegen het licht worden gehouden.

D66 Westland vindt dat er nu geen enkel concreet plan nader onderzocht moet worden. "De raad moet nu eerst een besluit nemen over de kaders, de uitwerking en de locatie. Dit doen we in september", aldus D66. "Als we nu al twee particuliere plannen laten doorrekenen, lijkt het net of die onze voorkeur hebben."

Met in elk geval de steun van ChristenUnie-SGP en LEO 2.0, dient D66 dinsdag een motie in om de particuliere plannen nu niet verder te onderzoeken. In de eerder deze maand gehouden commissievergadering wilde ook VVD Westland er nu eigenlijk ook nog niet van weten.

LPF Westland stelde zondagmiddag in een reactie op de brief van DNA, dat in genoemde commissievergadering naar voren is gekomen, dat er op dit moment voor een meerderheid van de raad slechts één locatie in beeld is (Rabo-locatie Verdilaan). Verder dingt deze fractie scherp af op de argumenten van de DNA Groep.

Daarnaast wordt door LPF gesteld, dat een groot deel van de gemeenteraad op basis van rationele uitgangspunten handelt in plaats van de door DNA genoemde emotie. "Wat tevens jammer is, is dat dergelijke pogingen een verstorend effect krijgen op de lopende besluitvorming en een verstoorde beeldvorming bij de burgers", aldus de LPF.