Archief

GBW haakt in op zorg-brief minister

De raadsfractie van Gemeentebelang Westland (GBW) wil van het college van B en W weten of het bereid is om actief in te spelen op de voornemens die minister Schippers woensdag in een brief aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd.

GBW zegt al jaren te pleiten voor betere zorg dichtbij in Westland, waarbij de aandacht tot nu toe vooral uitging naar de versterking van de functie van het zorgcentrum in Naaldwijk. Zorg dichtbij, zodat men niet is aangewezen op ziekenhuizen in de gemeenten rondom ons heen, maar dat men gewoon in Westland terecht kan.

Minister Schippers breekt onder meer een lans voor zogenoemde magneetziekenhuizen. Dit soort op Amerikaanse leest geschoeide ziekenhuizen kent een platte structuur en een decentrale besluitvorming. Ze ontlenen hun naam aan het gegeven, dat zij een grote aantrekkingskracht uitoefenen op verpleegkundigen en verzorgenden. Verpleegkundigen zijn er gelijkwaardige gesprekspartners van de directie en medische staf. Van hen wordt zelfstandig optreden verwacht, in lijn met de professionele standaard.

Verder wil de minister dat zorgverleners overdag, 's avonds, 's nachts en in het weekend beter bereik- en beschikbaar zijn. Dit scheelt ook in de kosten. Wanneer eenvoudige vormen van zorg in de wijk verleend worden, kunnen ziekenhuizen zich toeleggen op de complexere, specialistische zorg.

De fractie van GBW wil weten of het college bereid is "voor te sorteren" op deze nieuwe kansen en ontwikkelingen door pro-actief hierover een visie te ontwikkelen met de diverse Westlandse partners op het gebied van zorg in de buurt.