Archief

Raad stemt in met fusie Schuurkerk en Koningshof

De gemeenteraad van Maassluis heeft dinsdagavond ingestemd met een fusie van Theater Schuurkerk en De Koningshof. Hierdoor zal Theater Schuurkerk in 2013 uit het gelijknamige gebouw vertrekken. Voor deze oplossing zal de gemeente in de begroting van 2013 een subsidiebedrag van € 45.000 opnemen. Alleen de fracties van de ChristenUnie en het CDA stemden tegen. Zij willen het Theater op de huidige locatie behouden.

Het college had in het kader van een grootschalige bezuinigingsoperatie de gemeenteraad vorig jaar voorgesteld om de volledige subsidie van € 132.000 voor Theater Schuurkerk vanaf 2013 te schrappen. Naar aanleiding hiervan werd er een motie aangenomen, waarin de raad zich voor het behoud van het theater uitsprak. Hierna is tussen Theater Schuurkerk en De Koningshof het plan ontstaan om te fuseren.De fusie zal een besparing van €143.000 opleveren. Echter geheel zonder subsidie kan deze constructie nog niet. Daarom zal de gemeente een subsidiebedrag van €45.000 vrijmaken. Wat er te zijner tijd met het gebouw de Schuurkerk gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Categorieen:
Maassluis Algemeen