Archief

Nieuwe riolering voor Wipperspark

De riolering in het Wipperspark in Maassluis is ernstig verzakt en zal daarom vervangen moeten worden. De betrokken bewoners zijn al geïnformeerd en op donderdag 8 december wordt er van 19.00 tot 20.30 uur in het stadhuis een informatiebijeenkomst gehouden.

Het verzakken van de riolering wordt veroorzaakt door zetting van de ondergrond. Als gevolg hiervan staan de buizen permanent vol met afvalwater, waardoor de afvoercapaciteit beperkt is. Dit kan leiden tot verstopping en lekkages.

Omdat de ruimte voor de rioolaanpassing in het al krappe straatprofiel in het Wipperspark te beperkt is, zijn er aanpassingen nodig in de groenvoorziening. Ook staan er bomen op het bestaande riool, waardoor kappen van een groot aantal bomen volgens de gemeente onvermijdelijk is. Er is een nieuw bomenplan opgesteld.

Het rioolontwerp en de inrichting van de openbare ruimte zijn inmiddels uitgewerkt en worden voorgelegd aan de bewoners. Naar verwachting wordt in september 2012 gestart met de werkzaamheden aan riool en bestrating.

Categorieen:
Maassluis Algemeen