Archief

Bolwerk tuinbouwonderwijs op til

Een centrum waarin alle vormen van tuinbouwgerelateerd onderwijs en kennis samenkomen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Dat is de ambitie van de gemeente Westland, FloraHolland en onderwijsinstellingen Lentiz, InHolland en ISW.

Woensdag zijn de contouren van deze Greenport Horti Campus gepresenteerd aan bedrijfsleven, belangenverenigingen, kennisinstellingen en overheden. Een mogelijke locatie voor de campus is het te ontwikkelen terrein aan de overkant van FloraHolland in Honselersdijk. Dat is een herkenbare locatie met internationale uitstraling in de directe nabijheid van het tuinbouwbedrijfsleven.

De initiatiefgroep, onder leiding van Arnold Hordijk, gaat op korte termijn aan de slag om de Campus te laten aansluiten op de agenda van het nationale Topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en om partners te betrekken die willen bijdragen in mensen, middelen of kennis.