Archief

Waterspecialisten actief in Zuid-Afrika

Aqua-Terra Nova uit Naaldwijk heeft met FSD (Wageningen) en For Elements (Voorburg) de opdracht gekregen voor een project in Zuid-Afrika. Het bedrijf zal het komende anderhalf jaar Zuid-Afrikaanse overheidspartijen ondersteunen bij rivier- en natuurherstelprojecten.

Waterschaarste is een steeds groter probleem in Zuid-Afrika. Door het herstellen van stroomgebieden wordt getracht een continue stroom aan water te realiseren. De Nederlandse bedrijven gaan zich bezighouden met de watervoorziening van De Kromme in de Oost-Kaap.

Daarbij proberen ze overheidspartijen en landeigenaren om de tafel te krijgen. Door een planmatige aanpak (met workshops, keukentafelgesprekken en andere activiteiten) moet bij de mensen die afhankelijk zijn van het water het besef groeien dat ook zij kunnen bijdragen aan overheidstaken. Zonder de medewerking van de boeren en landeigenaren zal de overheid het herstel van stroomgebieden niet snel, doelmatig en duurzaam kunnen realiseren en kan de

waterproblematiek in Zuid-Afrika niet controleerbaar worden

De bedrijven zullen zelf geen herstelwerkzaamheden uitvoeren. De bedoeling is dat diegenen die direct belang hebben bij het herstelproject in De Kromme, het initiatief nemen om bij het herstel van hun rivier te participeren. Het resultaat moet een leidraad worden worden bij herstelprojecten in Zuid-Afrika.

Categorieen:
Naaldwijk Algemeen