Archief

Delfland verhuist reptielen Arendsduin

In het kader van de herinrichting van Arendsduin in 's-Gravenzande verhuisde het Hoogheemraadschap van Delfland onlangs reptielen. Volgens de Flora- en faunawet, die in het wild levende planten en dieren beschermt, moet het natuurgebied eerst zijn nagelopen op de aanwezigheid van al dan niet beschermde dieren voordat er aan graafwerkzaamheden kan worden begonnen.

Delfland heeft samen met cliënten van zorgboerderij de Willemshoeve van stichting 's Heeren Loo het gebied onderzocht. In totaal zijn acht rugstreeppadden, 26 bruine kikkers en 76 Kleine watersalamanders gevangen en uitgezet in natuurgebied de Banken, vijftig meter verderop. Daar kunnen de dieren ongestoord aan hun winterrust beginnen.

Categorieen:
Algemeen