Archief

Positieve reacties op fusievoorstel

Ruim tachtig leden van voetbalvereniging Monster hebben tijdens een algemene ledenvergadering positief gereageerd op het voorstel voor de fusie met SV Polanen. In het voorstel staat, dat de fusieclub gaat spelen in het huidige tenue van Polanen en dat de naam van de vereniging 'Sportclub Monster' zal worden.

Twee weken geleden werd hetzelfde voorstel aan de leden van SV Polanen voorgelegd tijdens een algemene ledenvergadering. Ook zij waren te spreken over het plan. "De reden waarom we dit voorstel gepresenteerd hebben, ligt in het feit dat we weten dat dit lastige onderwerpen zijn bij onze leden", meldt Polanen op de eigen website.

Hoewel er nog geen stemming heeft plaatsgevonden, denken beide clubs dat er in ieder geval een goede stap is gezet op weg naar een gedeelde toekomst. De daadwerkelijke stemming over de fusie vindt pas begin volgend jaar plaats.

Tijdens de ledenvergadering bij Monster werden tevens een aantal leden gehuldigd. Onder anderen de jubilarissen Ab Snijders (65-jarig lidmaatschap), Eef van der Starre (60 jaar lid) en Martin Smit (50 jaar lid) stonden in de belangstelling.

Maart Dijkhuizen werd benoemd tot erelid en Jaap van der Hak, Alfred Rozemeijer en Hein Maat kregen een speld met de titel 'lid van verdienste'. De leden Mario Westveer en Bert van Bommel werden herkozen als bestuurslid.

Categorieen:
Monster Algemeen