Archief

'Nog geen groen licht nieuwbouw HVC'

Volgens deelraadvoorzitter Reukema van Hoek van Holland is voetbalvereniging HVC'10 te voorbarig geweest om tot de conclusie te komen dat de 1,7 miljoen euro subsidie voor de nieuwbouw is toegewezen. HVC-voorzitter Piet van der Wel kwam tot deze conclusie nadat hij, naar eigen zeggen, een akkoord had gesloten met de deelraadvoorzitter en ervan uitging dat zij ook spreekt namens het dagelijks bestuur.

Reukema deelt niet de mening dat er een akkoord is gesloten. Volgens haar moet de club eerst nog een formele aanvraag indienen, waarna deze moet worden getoetst. De aanvraag moet zijn voorzien van een sluitende begroting. Deze zal dan, conform de procedure, worden behandeld door het dagelijks bestuur.

Volgens de voorzitter van HVC'10 heeft de deelgemeente overigens de parkeernormen bijgesteld, waardoor de plannen om de parkeerproblemen aan te pakken niet meer voldoen. Volgens Van der Wel zal het dan ook nog een robbertje vechten worden om tot een oplossing te komen.