Archief

Vraag aan college: Hond slecht voor leefbaarheid?

Is het bezit van een hond slecht voor de leefbaarheid? Die vraag heeft de Westlandse raadsfractie Lokaal en Onafhankelijk 2.0 neergelegd bij het college van B en W, naar aanleiding van de begrotingsvoorstellen. Het college wil namelijk de begin 2008 afgeschafte hondenbelasting herinvoeren, omdat dit een "nuttig instrument is bij de verdere verbetering van de leefbaarheid van gemeente". Er wordt overigens direct aan toegevoegd, dat de financiële positie van de gemeente ook een reden is om deze belasting opnieuw in te voeren.

Omdat het college van B en W het over verbetering van de leefbaarheid heeft, vraagt de fractie LEO 2.0 zich af of de hondenbelasting als een soort boete op slecht gedrag of op het bezit van een hond moet worden beschouwd. De hondenbelasting treft immers de portemonnee van een specifieke doelgroep, namelijk de hondenbezitter, lost geen problemen op, zoals hondenpoep, en verschaft weer werk aan ambtenaren, stelt de fractie.

De opbrengst van de hondenbelasting wordt geraamd op € 335.000 in 2012 (na aftrek van de verwachte opstartkosten) en vanaf 2013 structureel op € 385.000.

Categorieen:
Westland Algemeen