Archief

Forse stijging tarieven waterschapsbelasting

Het Hoogheemraadschap van Delfland heft in 2012 een fors hogere waterschapsbelasting dan dit jaar. Afhankelijk van samenlevingsverband en woningtype is er sprake van een stijging tussen 7,3% en 8,0%. Agrariërs vormen een uitzondering: hun tarieven worden verlaagd, omdat het Delflandse tarief landelijk gezien extreem hoog is.

De algemene stijging komt voort uit flinke investeringen op het gebied van het voorkomen van wateroverlast en het zuiveren van de toenemende hoeveelheid afvalwater. Zoals in 2009 al werd aangekondigd, moeten deze investeringen de komende jaren met belastinggeld worden terugbetaald.

De tarieven zullen met het oog op de economische tegenwind niet verder stijgen dan in 2009 is vastgesteld. Daarbij bezuinigt Delfland € 18 miljoen op jaarbasis, met name door het schrappen van arbeidsplaatsen.

Categorieen:
Algemeen