Archief

Dagelijks bestuur Hoekse deelraad blijft

Een motie van de PvdA-fractie in de deelraad van Hoek van Holland om het dagelijks bestuur naar huis te sturen heeft het donderdagavond tijdens een tumultueuze vergadering niet gehaald. De motie werd met acht tegen vijf stemmen verworpen. De PvdA kreeg alleen de steun van de fractie van Leefbaar Rotterdam.

De motie van wantrouwen was al op 22 september aangekondigd. De PvdA vindt dat de twee VVD-leden van het dagelijks bestuurder, Hestia Reukema en Wim de Groot, ook consequenties moeten verbinden aan het rapport van de Rekenkamer naar de gang van zaken rond Get Hoekt. De manier waarop portefeuillehouder Paddy Roomer (PvdA) met het project omging, leidde ertoe dat de VVD het vertrouwen in hem opzegde, waardoor Roomer moest aftreden.

De conclusie van de Rekenkamer was, dat er niet goed bestuurlijk is omgegaan met het toepassen van wet en regelgeving bij de subsidieverlening aan Get Hoekt. Maar er was geen bewuste bevoordeling door de portefeuillehouder, aldus het rapport. Volgens de PvdA kan het daarom niet zo zijn dat alleen Roomer de rekening gepresenteerd krijgt.

Daar bleken de coalitiepartijen in de deelraad het donderdagavond dus niet mee eens te zijn. Wel besloot de raad om een aantal aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen. In een verklaring zei db-voorzitter Reukema

de hele zaak te betreuren. Ze benadrukte dat direct na het vertrek van Paddy Roomer en na het uitbrengen van het rekenkamerrapport de teugels goed zijn aangehaald. Daarom ziet zij geen reden op te stappen, iets waar db-collega Wim de Groot zich bij aansloot.