Archief

Nieuwe fractie heet Lokaal en Onafhankelijk 2.0

De Westlandse raadsleden Leo Boekestijn en Leo Geubbels gaan met ingang van 7 oktober verder als nieuwe fractie onder de naam Lokaal en Onafhankelijk 2.0. Dit hebben ze vrijdag laten weten.

Boekestijn en Geubbels constateren dat er dusdanige verschillen van inzicht zijn met de leiding van de GBW-fractie, dat ze het raadswerk buiten de GBW-fractie willen voorzetten. De huidige bestuursstijl geeft volgens hen te weinig ruimte om de volksvertegenwoordigende taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Beiden zijn met voorkeurstemmen gekozen en stellen hun raadszetel niet ter beschikking. Ze stellen onafhankelijk verder te zullen gaan in de lokale politiek als volksvertegenwoordigers voor alle Westlanders. Het fundament van hun politieke inzet blijft het verkiezingsprogramma dat in 2010 aan de kiezers is voorgelegd, aldus Boekestijn en Geubbels.

Categorieen:
Westland Algemeen