Archief

Zorg LPF over Kamer van Koophandel

De raadsfractie van LPF-Westland is bezorgd over eventuele opheffing van de dependance van de Kamer van Koophandel die nu gevestigd is in het Werkplein Westland in Naaldwijk. De LPF zegt, dat haar berichten hebben bereikt dat de dependance na de zomer verdwijnt en zal worden samengevoegd met een vestiging van Syntens in Den Haag of Delft.

Gezien de grote economische bedrijvigheid in Westland vindt de partij dit een vreemde keus. Zij wijst er op, dat het Westland tot medio 2010 de beschikking had over een zelfstandig kantoor in Naaldwijk. Op grond van reorganisaties werd besloten tot een verhuizing naar het 'Werkplein Westland'.

Daar gelden beperkte openingstijden en kan er alleen nog maar op afspraak een bezoek aan de Kamer van Koophandel worden gebracht. Nu al leidt dit volgens de LPF tot wachttijden van meerdere weken voordat een afspraak kan worden gemaakt.

Als de berichten over opheffing waar zijn, wil de LPF dat het college van B en W zich ervoor gaat inzetten, dat een dependance van de Kamer van Koophandel in Westland behouden kan blijven.