Archief

Onderscheiding voor Maaslander Gibson

De heer A. J. Gibson uit Maasland heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding gekregen uit handen van burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland. Bij Koninklijk Besluit is hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Het lintje werd opgespeld in het Vlaardingse korpsgebouw van het Korps Waterweg-Centraal van het Leger des Heils. Gibson is al 40 jaar actief binnen het Leger des Heils, waarvan 25 jaar als dirigent van de band.