Archief

Aardwarmteproject Noordland-Kapittelland van start

24 glastuinbouwbedrijven in Noordland ('s-Gravenzande) en Kapittelland (Hoek van Holland) gaan met de gemeente Westland en energie- en afvalnutsbedrijf HVC uit Noord-Holland een onderzoek doen naar de haalbaarheid van het toepassen van aardwarmte. Hiertoe hebben de partijen vrijdag een intentieverklaring ondertekend.

Het project is uniek in zijn soort, onder andere door het aantal betrokken bedrijven. Nergens in Nederland is een dergelijk groot glastuinbouwcluster (ca. 160 ha) betrokken bij de toepassing van aardwarmte. De beoogde warmte moet komen uit één of twee bronnen in de Trias zandsteenlagen. Deze liggen op ca. 4 kilometer diepte. De verwachte temperatuur van het water is ca. 140º. In verband met deze hoge temperatuur wordt onderzocht of winning van elektra mogelijk is.

Eerst wordt onderzoek gedaan naar de geologische ondergrond. Daarna wordt onderzocht hoe het aardwarmtepotentieel kan worden ingepast bij de 24 glastuinbouwbedrijven. Hierbij gaat het om het realiseren van een warmtenetwerk. In het onderzoek wordt er rekening mee gehouden dat het aantal deelnemende glastuinbouwbedrijven nog kan groeien.

De gemeente zorgt in het project voor afstemming en coördinatie, gaat de ondernemers helpen bij het aanvragen van subsidies en zal zorgen voor een vlotte vergunningverlening. De kosten van het haalbaarheidsonderzoek worden gedeeld door de gemeente, de HVC Groep en de ondernemers. Het haalbaarheidsonderzoek moet eind oktober 2011 zijn afgerond.