Archief

3-in-1 project gaat volgende fase in

De provincie Zuid-Holland begint medio september de laatste twee delen van het 3-in-1 project in Westland. Het gaat om de aanleg van de Verlengde Veilingroute en de nieuwe verbinding tussen Westerlee en Maasdijk. Daarnaast wordt bij De Lier gewerkt aan de tweede fase van het project N223 Duurzaam Veilig. Maandag 23 mei beginnen de voorbereidende werkzaamheden.

De aannemer begint in september met werkzaamheden aan de Piet Struykweg, de rotonde Galgenweg en de rotonde Vlietpolderplein. De voorbereidingen, zoals boringen en diverse onderzoeken naar bodem- en asfaltkwaliteit, vinden in het gehele gebied plaats. Hiervoor worden er geen wegen afgesloten, maar er kan wel enige hinder zijn doordat wegwerkers een halve rijbaan nodig hebben.