Archief

VVD op de bres voor veilingbussen

VVD Westland vindt het onacceptabel, dat het blijven rijden van de zogeheten veilingbussen mogelijk wordt overgelaten aan FloraHolland. De verantwoordelijkheid van een goede verbinding met de veiling zou bij Veolia moeten blijven, aldus de VVD.

Er rijden sinds jaar en dag veilingbussen, omdat het gewone openbaar vervoer nog niet rijdt op de tijden dat veilingwerknemers op de werkvloer moeten verschijnen. De werkgroep Openbaar Vervoer Haaglanden van de gemeente Westland heeft zich uitgebreid gebogen over de bezuinigingsmogelijkheden die er zijn. De voorstellen die aan de werkgroep zijn voorgelegd, zijn te begrijpen en merendeels redelijk genoeg om mee in te stemmen, met uitzondering van de veilingbus, aldus de VVD.

Tijdens de raadsinformatieavond op 10 mei jl. heeft de VVD-fractie de voorzitter van de werkgroep verzocht duidelijk aan te geven dat deze bussen niet mogen verdwijnen. Alle overige fracties steunden dit voorstel. De brief naar het bestuur van het stadsgewest Haaglanden werd aldus aangepast, maar de wijziging is volgens de VVD-fractie niet dwingend genoeg.

Categorieen:
Westland Algemeen