Archief

Vragen over huisvesting Westlandse ambtenaren

Er zijn vraagtekens ontstaan over de huisvesting van de ambtenaren van de gemeente Westland in de komende vijf jaar. In afwachting van de komst van een nieuw gemeentehuis, zou een deel van het gemeentelijk personeel in de Rabobank aan de Verdilaan in Naaldwijk worden gehuisvest, maar dit voornemen zou nu in de ijskast staan.

Raadslid Leo Geubbels van GemeenteBelang Westland (GBW) heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. Hij zegt kennis te hebben gekregen van een interne mededeling, dat de verhuizing naar het voormalige Rabokantoor, dat al geruime tijd in het bezit is van de gemeente, bevroren is "tot het moment dat er meer duidelijkheid komt over een nieuw gemeentehuis".

Het GBW-raadslid veronderstelt, dat het bevriezen van de verhuisplannen gebaseerd is op nieuwe informatie, maar merkt op dat die nieuwe informatie nog niet actief gecommuniceerd is met de gemeenteraad. Bovendien wijst Geubbels erop, dat het college had beloofd om uiterlijk 31 maart jl. met een plan van aanpak voor het nieuwe gemeentehuis te komen. Op dat vlak zijn B en W dus al ruim een maand over tijd en hij wil weten hoe het ermee staat.