Archief

Vragen over bouwverkeer in Maassluis

De CDA-raadsfractie in Maassluis bepleit een veiliger afwikkeling van het bouwverkeer van en naar het project De Vloot. Aan het college van B en W is gevraagd of het met de ontwikkelaar wil overleggen, of misschien zelfs wil opleggen, om het bouwverkeer via de alternatieve Maasdijkroute af te wikkelen.

Ondanks de genomen maatregelen, moet het zware bouwverkeer volgens het CDA tot nu toe over de smalle Richard Hollaan, die langs basisschool De Parasol gaat, langs diverse uitritten en parkeerplaatsen.

Tijdens de in april gehouden informatieavond zouden bewoners al aan de ontwikkelcombinatie hun grote zorgen kenbaar hebben gemaakt en gepleit voor een veiligere afwikkeling van het bouwverkeer via de Maasdijk.