Archief

Nieuwe fase in centrum-kwestie Den Hoorn

De al bijna 13 jaar slepende kwestie rond het centrumplan voor Den Hoorn gaat een nieuwe fase in. De ontwikkelingscombinatie GAM/Plus, die daarover strijd voert met de gemeente Midden-Delfland, heeft bij het gerechtshof de gronden ingediend van haar hoger beroep tegen de uitspraak die de rechtbank Den Haag deed op 7 juli jl.

De rechtbank verleende Midden-Delfland toen de vrije hand om zaken te gaan doen met andere partijen dan GAM/Plus en besloot tot opheffing van het door de ontwikkelingscombinatie gelegde beslag op de eigendommen van de gemeente in dat centrum.

GAM/Plus voelt zich sterk staan door nieuwe verklaringen van enkele direct betrokkenen bij de kwestie. Verder verbaast het GAM/Plus, dat de gemeente van plan is om op de centrumplanlocatie panden te slopen en tijdelijk 36 parkeerplaatsen te realiseren.

De ontwikkelingscombinatie begrijpt niet dat de gemeente niet met haar in overleg treedt om die parkeerplaatsen aan te leggen op het aangrenzende terrein van GAM/Plus, waar vroeger een meelfabriek stond. "Vooruitlopend op een permanente oplossing, kunnen op deze wijze onnodige kosten worden bespaard", aldus de combinatie.