Archief

Vage bodem vertraagt bouwplan

Onduidelijkheid over verontreiniging van de bodem op het braakliggende terrein aan de Koningstraat in Naaldwijk zorgt voor nieuwe vertraging van de voorgenomen bouw van 94 appartementen. Het tegenover de Pianobar gelegen terrein moet mogelijk eerst worden gesaneerd.

Deze vertraging in het bouwplan 'Heeren van Naeldwijck' komt naar voren in de beantwoording van vragen van Gemeentebelang Westland over ontsierende bouwhekken in sommige dorpskernen. De ontwikkelaars van het project aan de Koningstraat hebben begin juni een bouwvergunning aangevraagd, maar er is nog geen zicht op verlening daarvan.

Volgens burgemeester Van der Tak is de bodem mogelijk ernstig vervuild. Indien dat bij een verder onderzoek wordt bevestigd, zal de provincie eerst moeten instemmen met een saneringsplan. Indien dat niet nodig mocht zijn, kan de gemeente direct verder met de aanvraag.