Archief

Minder locaties kinderopvang in Maassluis

Stichting Kinderopvang Maassluis, met ruim 220 medewerkers de grootste lokale aanbieder van kinderopvang, gaat vanwege financiële tegenvallers in het midden van 2011 drie van de zes peuterspeelzalen sluiten. Ook de kinderdagverblijven Domino in de Westwijk en Puk & Co in Maassluis Oost worden opgeheven.

Als voornaamste financiële tegenvaller bij de peuterspeelzalen wordt het besluit van de gemeente Maassluis genoemd om het budget in vier jaar tijd terug te dringen van 250.000 euro naar 50.000 euro.Bij de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang is volgens de stichting het aanbod groter dan de vraag.

Voor de kinderen die de buitenschoolse opvang bij Puk & Co bezoeken, zal een plek worden gezocht in een van de andere locaties. Dat geldt ook voor de kinderen die tot midden 2011 nog terecht kunnen bij de te sluiten kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Voorlopig zal de stichting nieuwe aanvragen voor peuterspeelzalen plaatsen op een wachtlijst.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor het personeel. Het overleg hierover met de ondernemingsraad en vakbonden is volgens de stichting in volle gang.

Categorieen:
Maassluis Algemeen