Archief

Toch regionaal Techniek Toernooi voor basisscholen

Er komt dit schooljaar toch een regionaal Techniek Toernooi voor basisscholen in Zuid-Holland. Op donderdag 7 april 2011 vindt in Science Centre Delft de derde editie plaats van deze regionale krachtmeting. Alle basisscholieren in Zuid-Holland kunnen meedoen. De inschrijving is inmiddels geopend.

Het Techniek Toernooi is een initiatief van de Nederlandse Natuurkundige

Vereniging en wordt ondersteund door stichting Techniekpromotie en stichting

C3. Onder het motto 'Alles draait om jouw techniek' wil de organisatie

wetenschap en techniek toegankelijk maken voor basisscholen.

Met het opheffen van de steunpunten Verbreding Techniek Basisonderwijs kwam het regionale toernooi in Delft in gevaar. Op initiatief van de Gemeente

Delft lukte het een nieuw team samen te stellen. Het Techniek Toernooi Regio

Zuid-Holland wordt nu georganiseerd door Science Centre Delft en Evenementenbureau Van der Kruit.

Er zijn vier spannende techniekuitdagingen, voor elke leeftijdscategorie

één. Per uitdaging zijn er vier prijzen te winnen voor objectief meetbare

prestaties en creativiteit. Bovendien gaan de winnaars in Zuid-Holland

naar het landelijke toernooi op 16 juni in Arnhem.

Deelname aan het Techniek Toernooi is gratis. De organisatie zorgt voor lesbrieven met tips & trucs, waarmee leerkrachten en leerlingen op

school direct aan de slag kunnen. Voor meer informatie, de lesbrieven en aanmelding: www.techniektoernooi.nl/regio zuid-holland.

Categorieen:
Algemeen