Archief

College: Geen inbraakgolf in Maasdijk

Het college van B en W in Westland spreekt tegen dat er dit najaar sprake is van een inbraakgolf in de kern Maasdijk. Het aantal inbraken is in vergelijking met de andere woonkernen juist relatief gering.

Dit schrijft het college op vragen van de VVD-fractie. Daarin was gewag gemaakt van een veelheid aan inbraken in Maasdijk, waarvan ook nog eens door de politie geen melding zou zijn gemaakt in de dagelijkse persberichten.

Volgens het college zijn er in de maand september 6 inbraken gepleegd, in oktober 9 en in november 3 inbraken. Niet is gebleken dat bepaalde delen van Maasdijk vaker het doelwit waren. Dat de politie geen melding maakt van de inbraken is onjuist, aldus het college die als bewijs de betreffende politieberichten aan het antwoord heeft toegevoegd.

Het college laat weten dat bij politie Westland vanaf 1 januari 2011 een speciaal woninginbrakenteam gaat proberen het aantal inbraken terug te dringen.

Categorieen:
Maasdijk Westland Algemeen