Archief

Oost-Europeanen in natuurgebied De Uithof

Den Haag heeft concrete plannen om Oost-Europese werknemers te huisvesten in het natuurgebied De Uithof. LPF Westland wil van het college van B en W weten of dit gevolgen heeft voor de Westlandse huisvestingsplannen voor deze mensen.

Den Haag wil op de rand van Wateringen en Poeldijk 360 Oost_Europeanen in barakken huisvesten. De LPF noemt de huisvesting in De Uithof opvallend, omdat de locatie dicht bij de wooncentra van beide Westlandse kernen ligt en Den Haag zelf zegt geen enkele ervaring te hebben met het onderbrengen van een dergelijke grote groep.

De fractie wil van het college weten of er tussen Westland en Den Haag overleg is geweest over de voorgenomen huisvesting en welke effecten ervan het college voor het Westland verwacht.