Archief

Natuurmonumenten: Geen Blankenburgtunnel

Natuurmonumenten schaart zich bij de tegenstanders van de Blankenburgtunnel. De natuurvereniging roept de Tweede Kamer op om zich sterk te maken voor Midden-Delfland en het plan voor de tunnel tussen Vlaardingen en Maassluis van de tekentafel te halen. Langs de A20, ten noorden van Vlaardingen, staat sinds 1 december een spandoek van Natuurmonumenten om deze oproep kracht bij te zetten.

De Blankenburgtunnel is een van de twee overgebleven opties voor de zogeheten Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Dit is een nieuwe snelweg die de A20 met de A15 moet verbinden. De andere optie is de Oranjetunnel, ongeveer 8 kilometer westelijker.

Natuurmonumenten ziet niets in de Blankenburgtunnel, want deze nieuwe snelweg is volgens de vereniging een bedreiging voor natuur, landschap, cultuurhistorie en leefbaarheid van Midden-Delfland. Het alternatief, de Oranjetunnel, heeft al deze nadelen niet en lijkt - in tegenstelling tot de Blankenburgtunnel - wel goed inpasbaar in het landschap.

Overigens heeft de gemeenteraad van Westland zijn voorkeur voor de Blankenburgtunnel uitgesproken, omdat de Oranjetunnel een te grote druk zou leggen op de verkeersafwikkeling in Westland.