Archief

Driejarenplan natuur- en milieueducatie

De gemeente Westland, basisscholen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gaan intensief samenwerken op het gebied van natuur- en milieu-educatie (NME). Hiertoe is vrijdag een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Doel hiervan is de relatie van kinderen met natuur, milieu en glastuinbouw een impuls te geven.

Er zijn de laatste jaren steeds meer signalen dat kinderen niet meer in de natuur komen, de herkomst van hun voedsel niet kennen, maar zich wel zorgen maken om milieuproblemen in de wereld. De gemeente Westland wil natuur -en milieueducatie daarom een duidelijke plek geven in het onderwijsaanbod.

In Westland werken de betrokken organisaties samen aan een breed aanbod van lessen, leskisten en excursies. Ook starten er educatieve projecten, waarbij basisscholieren, middelbare scholieren en peuters in samenwerking met gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven kennis opdoen over natuur, milieu en de samenleving. Er is nu een Uitvoeringsprogramma vastgesteld voor een periode van drie jaar.

De gemeente Westland werkt hierin tot dusver samen met onder meer 15 basisscholen, de natuurgebieden Prinsenbos en Wollebrand, NME-centrum 's-Gravenzande, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Vereniging 'Vrienden van het Staelduinse Bos', Westlands streekmuseum, Pieter van Foreest, verpleeghuis De Kreek, KNNV afdeling Delfland en Hogeschool InHolland.