Archief

'Beeld gemeentelijke diensten verslechterd'

Westland Verstandig vraagt het college van b en w in schriftelijke vragen, om alert te zijn op de wijze van dienstverlening en ook op de wijze waarop de gemeentelijke diensten richting burgers communiceren. De partij vraagt hiernaar omdat, volgens hun zeggen, burgers bij praktisch iedere bijeenkomst hun ongenoegen uiten over de wijze hoe gecommuniceerd wordt met de gemeentelijke diensten.

De partij vraagt hier om het college om eventueel een werkgroep in te stellen om problemen te evalueren en met passende oplossingen te komen hoe het beeld van de gemeentelijke diensten op korte termijn verbeterd kan worden. Het rapport met verbeterpunten, moet volgende de partij uiterlijk op 1 maart 2011 uitgebracht worden.

Categorieen:
Westland Algemeen