Archief

'Apart bestemmingsplan karakteristieke bebouwing'

De fractie van Westland Verstandig wil dat karakteristieke gebieden en bebouwing op cultuurhistorisch en stedenbouwkundig gebied in kaart worden gebracht, waarna deze volgens de partij een apart bestemmingsplan moeten krijgen om ze beter te beschermen tegen sloop. Tevens stelt Westland Verstandig voor om voorschriften op te nemen in een bestemmingsplan die de sloopvergunning koppelt aan nieuwe bebouwing. Dit stelt de fractie in schriftelijke vragen aan het college van B en W.

Zowel binnen als buiten de gemeenteraad is er discussie ontstaan over open plekken in (en ook buiten) de dorpskernen van Westland, die gecreëerd worden door bestaande bebouwing te slopen. Ook zijn er discussies over, naar het oordeel van burgers, karakteristieke bebouwingen of deze wel of niet gesloopt mogen worden.

Categorieen:
Westland Algemeen