Archief

Bijna 7% hoofd-tv's niet digitaal

Het percentage abonnees van Caiway dat op het hoofdtoestel in huis digitaal televisie kijkt, is in de periode van mei tot oktober dit jaar gestegen van 88% naar iets meer dan 93%. Het percentage digitaal kijken op extra toestellen in huis is in dezelfde periode toegenomen van bijna 48% naar 61%.

Dit komt naar voren uit een onderzoek dat Caiway heeft laten houden door Heliview Research. De insteek van het onderzoek was om vast te stellen in hoeverre de klanten op de hoogte waren van de campagne Helemaal Digitaal.

Eind september had 91% van digitale kijkers een reclame met betrekking tot 'Helemaal Digitaal' gezien. Onder de analoge kijkers bedroeg dit percentage 85%. Volgens Caiway was verder opvallend, dat 2% van de kijkers wel beschikte over digitale ontvangers, maar deze nog niet hadden aangesloten.

Categorieen:
Algemeen