Archief

LTO positief over regeerakkoord

LTO Nederland is positief en hoopvol over de hoofdlijnen van het regeerakkoord tussen VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Minder te spreken is LTO Nederland over het schrappen van het ministerie van Landbouw als zelfstandig departement.

Dat staat in de reactie van de organisatie van boeren en tuinders op het regeer- en gedoogakkoord. Tegelijkertijd verwelkomt LTO de nieuwe naam van het nieuwe ministerie, namelijk Economie, Landbouw en Innovatie. De keuze voor behoud van de waterschappen is een goede, mits de invloed van grondgebruikers voldoende wordt geborgd, aldus LTO.

Boeren en tuinders hebben verwachtingen van het nieuwe kabinet. Er staat in het akkoord dat alle agrofoodsectoren ontwikkelingsperspectief verdienen richting innovatie en verduurzaming. LTO gaat voor ruimte voor duurzame ontwikkeling. Een versterking van de concurrentiekracht en de sociaal-economische positie van agrarische bedrijven en de agrosector is hard nodig voor een stevige positie op de markt, stelt de organisatie.

LTO roept het kabinet op om te blijven werken aan de Nederlandse beeldvorming in het buitenland. Een sterke exportpositie vereist van het kabinet een scherpe focus op goede handelsbetrekkingen.

Categorieen:
Algemeen