Archief

Kenniseconomie in pakket Van der Tak

Burgemeester Van der Tak van Westland heeft in het dagelijks bestuur van stadsgewest Haaglanden de nieuwe portefeuille Kenniseconomie gekregen. Hij combineert dat met de portefeuilles Economie en Agribusiness.

De negen Haaglanden-gemeenten hebben allen een vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur van het stadsgewest. Voor Midden-Delfland is dat wethouder Van der Kamp. Hij heeft de portefeuilles Milieu en Voorbereiding uitvoeringsdienst Haaglanden.

Het totale takenpakket van het dagelijks bestuur voor de periode 2010 - 2014 bestaat voornamelijk uit voortzetting van bestaande portefeuilles; nieuwe portefeuilles zijn geformuleerd rondom de thema's Externe Betrekkingen (waaronder Europese aangelegenheden), die bij de Wassenaarse burgemeester Hoekema is ondergebracht, en Kenniseconomie.