Archief

Maassluis Belang vraagt naar luchtkwaliteit

De fractie van Maassluis Belang heeft het college van B&W gevraagd naar de luchtkwaliteit in en om Maassluis.

Uit het onlangs verschenen milieurapport 'Lucht in cijfers 2009' blijkt dat de concentratie vluchtige koolwaterstoffen in Maassluis pieken vertoont.

Eerder vroeg de VVD-fractie in Hoek van Holland aan haar bestuurders of de luchtkwaliteit van Hoek van Holland hier ook last van had. In Maassluis worden door de milieudienst zogenaamde vluchtige organische koolwaterstoffen gemeten. Dit zijn zwaar giftige stoffen die onder meer vrijkomen als schepen "ontgassen".

De fractie van Maassluis Belang wil onder andere antwoord op de vraag of deze pieken incidenteel zijn of dat er sprake is van een structureel probleem en of er gezondheidsrisico's voor de Maassluise bewoners zijn.