Archief

Ook Westland Verstandig bezorgd om Endeldijk 3

In navolging van Progressief Westland wil ook de fractie van Westland Verstandig dat de gemeente geen toestemming verleent om het pand Endeldijk 3 in Honselersdijk te slopen. "Ook ons bereiken verontrustende berichten over sloop van dit pand om er een parkeerterrein aan te leggen", aldus Westland Verstandig in schriftelijke vragen aan het college van B & W.

De fractie wil dat een besluit over de aanvraag voor een sloopvergunning tenminste wordt opgehouden tot aan de eerstvolgende raadsvergadering, die op 17 augustus plaatsvindt.

Verder wil Westland Verstandig weten welke plannen er bestaan met betrekking tot uitbreiding van de nabijgelegen supermarkt en binnen welk tijdsbestek dat zou moeten gebeuren.