Archief

Fietspaden-alarm van Westland Verstandig

De raadsfractie van Westland Verstandig wil dat burgemeester en wethouders werk maken van de slechte staat waarin nogal wat fietspaden in het Westland verkeren.

In schriftelijke vragen stelt de fractie dat veel fietspaden er erg slecht bij liggen en soms zelfs een gevaar opleveren voor de gebruikers. De vragen gaan vergezeld van een fotocollage van geconstateerde situaties.

Er wordt onder meer gewezen op stoeptegels die zo ver wijken, dat de fietsband er tussen kan komen en gaten van soms meer dan 10 centimeter diep. Verder wijst Westland Verstandig op laaghangende takken en dito verkeersborden.

Categorieen:
Westland Algemeen